Professionalisering – c’est quoi?

Vrijdag 23 november 2018 vond het evenement HIER opgewekt plaats. Het grootste landelijke evenement voor lokale energie-initiatieven in Nederland. Talent voor Transitie was samen met een aantal van haar transitieversnellers aanwezig op het evenement om dieper in de wereld van de energie coöperatieven te duiken en te proeven hoe zij op hun beurt de energietransitie aan het versnellen zijn.


Een van de onderwerpen die de coöperaties bezighoudt, is hoe zij kunnen professionaliseren. Maar wat betekent dit nu eigenlijk in de praktijk? Waar lopen de lokale coöperaties tegenaan? Met deze vragen zijn we aan de slag gegaan in een ‘Hackathon’.

Bij het maken van een professionaliseringsslag van een coöperatie kan het helpen om te sparren met jong talent met een frisse blik, durf en experimenteerkracht. Met de hackathon bewezen de transitieversnellers van Talent voor Transitie dat de nieuwe generatie een belangrijke bijdrage kan en wil leveren aan de energietransitie. De jonge transitieversnellers onderzochten samen met de coöperaties wat professionalisering van hun coöperatie tegenhoudt en welke kansen er al worden benut.

Openlijk verklaren

Maar wat betekent professionaliseren eigenlijk? De oorspronkelijke betekenis van het woord professional (Latijnse profiteri) staat voor het ‘openlijk verklaren’.

Om de deelnemers van de sessie iets beter te leren kennen, zijn we begonnen om de mythes die er wellicht zijn omtrent coöperaties boven tafel te krijgen. Welke vooroordelen zijn er omtrent energie- coöperaties waarvan ze niet waar bleken te zijn danwel zijn veranderd gedurende de jaren?

Enkele mooie uitspraken van deelnemers:

  • Er is geen addertje onder het gras. Projecten worden tijdig, binnen budget en kwalitatief hoogwaardig opgeleverd.
  • Waarom worden er ‘dure consultants’ gevraagd om te offreren terwijl er zoveel kennis en kunde in lokale energie initiatieven zit?
  • Energie coöperaties worden als niet professioneel gezien. Waarom bestaat dit beeld terwijl de werkelijkheid anders is. De vrijwilligers verbonden aan coöperaties zijn vaak ook professionals, allemaal in hun eigen vakgebied.

Dit gaf direct de basis om verder over te praten in een actieve workshop. Wat gaat er goed binnen de coöperatieve omgeving van de deelnemers en wat kan beter.

Met de deelnemers kwamen vijf thema’s naar voren:

  1. Zichtbaarheid – Bewustwording van de mogelijkheden om bij een lokaal initiatief aan te sluiten danwel er zelf een te starten
  2. Nieuwe mensen aantrekken – Hoe werf je vrijwilligers, nieuwe leden en jonge medewerkers?
  3. Finance – Hoe zorg je dat de risico’s worden gespreid
  4. Werkprocessen – Structuur en transparantie zonder bureaucratie
  5. Nieuwe werkvormen – Op zoek naar maatwerk voor de lokale situatie

Bij alle thema’s viel op dat er bij zowel “Wat gaat goed”en “Wat kan beter” er dezelfde zaken worden genoemd. Bij voorbeeld het werven van vrijwilligers of de connecties met universiteiten om meer jong talent bij de coöperaties te betrekken werden bij beiden genoemd.

Misschien wel de belangrijkste conclusie die we met zijn allen kunnen trekken is dat de behoefte om te professionaliseren anders is door de verscheidenheid. Wat we hieruit kunnen opmaken is dat juist een event zoals HIER Opgewekt helpt om de coöperaties kennis met elkaar te laten maken en elkaars werkwijze beter te leren kennen. Wat bij de een beter kan, is bij de ander juist iets dat uitstekend gaat.

Zo komen we dan toch weer uit bij de betekenis van professionaliseren, openlijk verklaren. Hiermee bouw je aan overdraagbaarheid en onderling begrip. Kennisoverdracht, een frisse blik en de motivatie om het samen beter te maken! Wij hebben een hoop geleerd en energie opgedaan en dragen graag bij aan het coöperatieve succes!

Bedankt HIER opgewekt voor de uitnodiging om een workshop te hosten. We hebben er van genoten en zijn onder de indruk van alle openlijk verklarende professionals 😉 betrokken bij de lokale energie-initiatieven.

Tot volgend jaar!