Maatschappelijk verantwoord innoveren

Naast technische vernieuwingen is de betrokkenheid van de mens cruciaal voor een succesvolle implementatie van duurzame energie in de gebouwde omgeving. Zonder draagvlak, eigenaarschap en betrokkenheid van mensen zal de energietransitie onnodig duur worden en moeizaam verlopen.


Daarom heeft TKI Urban Energy een inspiratieboek Maatschappelijk Verantwoord Innoveren (MVI), waarin 12 innovatieprojecten worden uitgelicht, op laten stellen door Navigant. Als transitieversneller, heb ik vanuit TKI Urban Energy dit traject gecoördineerd.

Veel technisch geschoolde energieprofessionals onderschatten de impact van maatschappelijke enthousiasme in de energietransitie. Ze zijn bezig met het ‘bestrijden van weerstand’, terwijl daarmee de complexiteit van de maatschappelijke betrokkenheid wordt gebagatelliseerd.

Het Inspiratieboek MVI is te lezen en downloaden via deze link