Een gezamenlijk waterstofprogramma

Wij vroegen of Jort de Boer, versneller en Innovatie Analyst bij TKI Nieuw Gas, ons meer kon vertellen over het initiatief voor een gezamenlijk waterstofprogramma. In deze blog lees je ons interview met Jort!


Jort

Vanuit het concept-klimaatakkoord zijn de zogenaamde MMIP’s (Meerjarig Missiegedreven Innovatie Programma’s) ontstaan. Hierin staan de innovatiebehoefte die nodig zijn om de klimaatdoelen te bereiken in 2030 en 2050. Deze MMIP’s zijn grotendeels ‘sectoraal’ georiënteerd. Elektriciteitsopwekking, gebouwde omgeving, industrie, mobiliteit, landbouw en natuur en een overkoepelend MMIP dat zich richt op systeemintegratie.

Een gevaar van deze sectorale aanpak is dat programma’s op bepaalde sector overschrijdende onderwerpen een afwachtende houding innemen zodat er vertraging optreedt of juist onderwerpen gaan toe-eigenen waardoor er de kans bestaat dat er dubbel werk gedaan wordt.

Waterstof is een van deze sector overschrijdende onderwerpen. Waterstof kan worden ingezet als opslag voor de elektriciteitssector, als brandstof voor de mobiliteit (in Fuel Cell Electric Vehicles) of voor warmte in de industrie of gebouwde omgeving. Maar er zijn nog vele andere toepassingen voor waterstof denkbaar over de verschillende sectoren.

‘’Wij als TKI nieuw-gas zien de potentie en de veelzijdigheid van waterstof maar tegelijkertijd zien we ook het gevaar dat er tussen de verschillende MMIP onvoldoende afstemming is.’’

Jort de Boer

Om dit te overzien heeft TKI Nieuw-gas de betrokken MMIP’s het voorstel gedaan om een gezamenlijk waterstofprogramma te ontwikkelen. Ik heb hierin een technisch inhoudelijk ondersteunende rol. In eerste instantie betekende dat veel onderzoek doen naar de huidige stand van het niveau van de verschillende technieken rondom waterstof en welke innovaties nodig zijn om naar het gewenste niveau te komen.

De volgende stap is nu om met de verschillende MMIP’s tot een gezamenlijk waterstof programma te komen waarmee we een bijdrage gaan leveren aan de klimaatdoelen.