TvT’s Max Brouwer geeft tips over toepassing van warmtemodellen.

Max Brouwer heeft onderzoek gedaan naar hoe verschillen in uitkomsten ontstaan wanneer verschillende energietransitie rekenmodellen verduurzamingsroutes uitrekenen voor hetzelfde gebied. In een gezamenlijk rapport van Talent voor Transitie en Provincie Zuid-Holland geeft Max tips die handig zijn voor iedereen die met deze modellen werkt. Belangrijkste tip: de uitkomsten kunnen per model erg verschillend zijn. Dat is niet erg, zo lang je je maar bewust bent van deze verschillen en hun oorzaken.


Hoeveel kost het om duurzame energie in een wijk te realiseren? Wat voor toepassing is het meest efficiënt? Er zijn verschillende rekenmodellen in omloop die professionals helpen bij het beantwoorden van deze vragen. Die modellen kunnen een grote rol spelen in de richting die een gemeente, corporatie of projectontwikkelaar uiteindelijk kiest.


“Het ene model is het andere niet” : uitgangspunt en keuze model bepalen grotendeels de uitkomst.

  Wil jij het rapport lezen, klik hier!