Transitieversneller Gjalt Annega maakt impact met H-Vision project

Dat waterstof een rol zal gaan spelen in een CO2-neutrale samenleving is inmiddels onbetwistbaar. Onze transitieversneller Gjalt Annega heeft als assistent projectmanager Jaap Hoogcarspel ondersteund in het leiden van het H-vision project over waterstof. Lees hier over zijn impact in deze complexe omgeving!


Waterstof

Blauwe waterstof hebben we óók nodig
De industriesector ziet in de komende decennia een steeds grotere rol voor waterstof, zowel als grondstof voor chemische processen, maar ook als brandstof waarmee hoge temperaturen bereikt kunnen worden met minimale CO2 uitstoot.

Er wordt momenteel al een behoorlijke hoeveelheid waterstof gebruikt in de industrie, maar dit is in bijna alle gevallen nog grijze waterstof, gemaakt uit aardgas waarbij CO2 vrijkomt. Dit zou vervangen kunnen worden door groene waterstof, waarbij met elektrolyse waterstof gemaakt wordt uit water. Dit heeft echter op dit moment nog een aantal barrières: het is significant duurder dan grijze waterstof, het concurreert met andere gebruikers van groene stroom en het wordt nog niet op grote schaal geproduceerd.

Blauwe waterstof : nodig voor de overgang

In de Rotterdamse haven werd met de H-vision studie onderzoek gedaan naar de kansen van blauwe waterstof voor de Rotterdamse haven. Bij blauwe waterstof vang je de CO2 in het productieproces op, via een buizenstelsel wordt dat dan opgeslagen in lege gasvelden op de Noordzee. Het grote voordeel van dit project is dat er op relatief korte termijn (maximaal 10 jaar) een grote hoeveelheid CO2-arme waterstof geproduceerd kan worden. Dit kan de ontwikkeling van een volwassen waterstofeconomie voor de industrie versnellen. Hoewel CO2-opslag voor waterstof productie op de lange termijn misschien niet ideaal is, is deze manier van waterstof produceren dus wel waardevol in de transitie naar groene waterstof.


Klik op de afbeelding en bekijk in twee minuten het hoe en waarom over H-vision.

Mijn impact in dit project voor een CO2 arme wereld
In mijn rol als assistent projectmanager was de grote uitdaging om te zorgen dat alle expertise van de werkgroepen goed gedeeld werd en op tijd tot een duidelijk verhaal werd verwerkt. Vooral het samensmeden van de bijdragen uit de 4 werkgroepen tot één rapport was een uitdaging met vele revisies, checks en aanpassingen.

Op 4 juli is dit rapport gepresenteerd en aangeboden aan minister Wiebes van Economische Zaken & Klimaat. Omdat dit het eerste project was van een dergelijke schaal (16 participerende organisaties) waar ik aan gewerkt heb, was het een zeer leerzame ervaring.

”Hoe zorg je ervoor dat werkgroepen effectief communiceren? Hoe houd je een complexe planning strak zodat alle onderdelen op tijd opgeleverd worden? Hoe zorg je ervoor dat 16 verschillende partijen het eens worden over de koers? Allemaal vragen waar ik nu beter antwoord op weet. ”

Gjalt Annega, transitieversneller

Op naar coalitievorming! 
Op dit moment loopt de volgende fase van het project waarin we kijken welke coalitie er gevormd kan worden voor de volgende fase, wat de scope is van deze volgende fase en hoe dat aangestuurd moet worden. Dit betekent dat er met veel potentiële partners gesproken wordt waarin de wensen, eisen en belangen van deze partners naar boven gehaald worden. Verschillende aspecten uit mijn ontwikkelprogramma bij Talent voor Transitie komen hier goed bij van pas en het is natuurlijk een zeer interessant proces waar ik met veel genoegen aan meewerk!