TvT Energie kennisdag in het teken van Biomassa

Mogen de huidige kolencentrales biomassa bij gaan stoken, of is dat helemaal niet duurzaam en moeten we de import van alle biomassa zo snel mogelijk verbieden? Is de aanleg van biocentrales überhaubt wenselijk, of gaan deze alleen maar meer CO2 en NOx uitstoten dan huidige methodes?  Een perfect onderwerp voor mijn eerste TvT Energiekennis dag als nieuwe transitieversneller bij TvT!


Biomassa

Biomassa

Ons eerste bezoek was bij Hooijer in Doorwerth. Bij deze aannemer die zich de laatste jaren heeft gefocust op biomassa kregen we een rondleiding door Annewil over het terrein waar grote hopen met bomen, takken, aarde en grassen worden opgewaardeerd naar verstookbare biomassa. Het was een mooie inleiding waar we veel leerden over de bronnen van de biomassa in Nederland en de verwerking van de bronnen.

Het verbinden van de theorie aan de praktijk

Hierna begaven we ons naar Kasteel Doorwerth, waar we de discussie over biomassa voortzetten. Vervolgens gaf een van de transitieversnellers, Jort, een presentatie over het gebruik van biomassa op bredere schaal. Femke, ook transitieversneller, vertelde in haar presentatie over haar ervaring bij de aanleg van een biomassa centrale in Amsterdam. De discussie hierna was scherp, waarbij de input van Annewil erg waardevol was om de theorie aan praktijk te verbinden!

Met de huidige discussie in de politiek over de invulling van het klimaatakkoord, de protesten rondom het openen van een biomassacentrale in Diemen en de recente uitspraak van de commissie-Remkes is biomassa letterlijk en figuurlijk een hot topic.”
– Youri Nijsse, transitieversneller

AVR Duiven

Vervolgens zetten wij onze route voort naar de warmteleidingen van AVR in Duiven waar wij een rondleiding mochten krijgen. In de presentatie vertelde Hans Wassenaar van AVR ons over de aanleg en het functioneren van de installatie, waarna we een kijkje konden nemen bij de nog glimmend nieuwe CO2 afvang installatie.

Voldaan met nieuwe informatie en inspiratie werd de dag afgerond onder genot van een borrel. Een heel mooie eerste Energie kennisdag, waarop er hopelijk nog vele volgen!