Nieuwe aanpak voor kennisdeling in de MOOI projecten

Extra aandacht voor kennisdeling in de MOOI-regeling De MOOI-regeling is op het eerste gezicht vooral gericht op technische innovaties. Toch wordt kennisdisseminatie gezien als belangrijk. Onderdeel van de subsidieaanvraag moet een aanpak zijn voor de verspreiding van kennis die met de uitvoering van het project wordt opgedaan, dat kwalitatief voldoende moet zijn (Handleiding MOOI 2020, §3 & §7, bijlage 7). Daarnaast worden ‘kennisintegratie en disseminatie’ en ‘scholings- en opleidingsactiviteiten’ specifiek genoemd in de categorie ‘overige projectactiviteiten op subsidiabele thema’s’.
Talent voor Transitie

Hogere score in beoordeling

Een goede uitwerking van kennisdelings-activiteiten zorgen ervoor dat een voorstel hoger scoort op het criterium ‘Slaagkans in de Nederlandse Markt en Maatschappij’ (Handleiding MOOI 2020, §3).  Als er veel werk wordt verzet op deze activiteiten kan er extra subsidie aangevraagd worden voor deze activiteiten. Op dit punt is er ook goed nieuws: kennisverspreiding, ook buiten het project, is in principe een niet-economische activiteit.

Propositie

Talent voor Transitie en ECHT vullen -met partners- de activiteiten rondom kennisintegratie, disseminatie en scholings- en opleidingsactiviteiten aan bij de onderzoeksconsortia. Dit betekent dat we in de aanvraagfase het schrijven van bijlage 7 op ons kunnen nemen en in de uitvoerfase verschillende activiteiten, zoals het opzetten van Learning Communities, organiseren van evenementen, innovatie challenges, enthousiasmeren van toekomstige studenten en activeren van social media rondom deze thema’s.

Talent voor Transitie

Talent voor Transitie is een actieve Learning Community voor young professionals. Naast diverse projecten bij de TKI’s en verschillende MMIP’s is Talent voor Transitie actief met het ontwikkelen van ‘Energy Switch’, een overkoepelende Learning Community dat bestaande initiatieven in de Provincie Zuid Holland aan elkaar verbindt. Wij onderscheiden ons op het gebruik van experimentele werkvormen en de focus op het activeren van individuen met een intrinsieke motivatie voor de Energietransitie. Leven lang ontwikkelen en focus op ‘kennis’, ‘ervaring’ en ‘netwerk’ zijn de kernwaarden om kennisdisseminatie en innovatie bij elkaar te brengen.

ECHT “Regie in Transitie”

ECHT zet ketenverandering in gang als Denker & Transitie bureau binnen de Overheid, het Onderwijs en bij Ondernemingen. ECHT helpt organisaties met een duurzaamheidsvraag kansen te pakken in de veranderende wereld rondom energie. Door het delen van visie, inzetten van netwerk en omzetten naar actie. Uitgangspunt van onze visie is dat we uitgaan van (toekomstige) verandering, mede ingegeven door duurzame de doelstellingen; de Sustainable Development Goals (SDG’s). Waar de Klimaat & Energietransitie leidend is. De Energietransitie is een banenmotor en vraagt om andere vaardigheden. Arbeidsmarkt en scholing zijn belangrijke factoren in de transitie naar een duurzame economie. Naast onze projecten in de wind en duurzaamheidssector zijn we nauw betrokken bij de TKI’s op het gebied van innovatie en onderwijs en bij het opzetten van de “Kustcoalitie”.

Contact:

Amber Koertshuis
amber.koertshuis@talentvoortransitie.nl
0629245454

Erwin Coolen
erwin@echt.community
0620096670