Een TvT Energiekennisdag vol warmte

Waar we normaal gesproken langsgaan bij een organisatie, deden we dat deze keer met z’n allen vanuit huis. Zo gingen we met de Energiekennisdag dus virtueel langs bij Inventum!


Energiekennisdag Talent voor Transitie

Warmtepompen

Het thema warmte sluit goed aan bij de huidige transitie en de vraag naar alternatieve manieren om je huis op een aangename temperatuur te krijgen. Inventum levert al jaren warmtepompen en mijn mede-versneller Matijn werkt hier. Hij gaf ons digitaal een rondleiding in de fabriek, waar we zagen hoe de techniek werkt en hoe de warmtepompen worden samengesteld.

Na een interactieve quiz was het tijd voor een energizer! Een playlist met ingestuurde dansnummers van iedereen zorgde voor sfeer en leuke dansmoves op afstand!

Na de break was het de beurt aan mede-versneller Pieter, die een opdracht heeft bij TKI Urban Energie (Topconsortia voor Kennis en Innovatie die de ontwikkeling van innovaties voor een duurzaam, betrouwbaar en betaalbaar energiesysteem in de gebouwde omgeving stimuleert). Middels een korte introductie van Pieter, wat vertalingen van beleid en regelgeving in programma’s en stellingen kwam er een discussie op gang over de manier waarop de innovaties gestimuleerd worden en dienen te worden.

Er is geen één duidelijk antwoord voor de energietransitie

Het werd met de discussies weer duidelijk dat er niet één antwoord is voor de energietransitie. Er zijn veel actoren en factoren die het speelveld verdelen en de schaarste van ruimte in Nederland maakt het als maar uitdagender om tot goede compromissen te komen op het gebied van milieu/natuur en leefbaarheid. Daarom is het zo belangrijk dat we allemaal blijven nadenken en open-minded zijn voor de verschillende oplossingen en samenstellingen.

Belangenspel: Warmtepomp in “het huis van de toekomst”

Hoe kun je er in nieuwbouwproject ervoor zorgen dat het proces van de keuze voor wel of geen warmtepomp door de verschillende partijen die betrokken zijn zo gestroomlijnd mogelijk verloopt met maximaal draagvlak?

Een rollenspel begeleid door mede-versneller Annemiek gaf hier een duidelijk beeld bij. Zeven verschillende rollen werden verdeeld en elk had een eigen belang en geschiedenis. Zo merk je dat er altijd groepen zijn die niet met elkaar kunnen samenwerken vanwege verschillende belangen. Bewoners zijn enthousiast maar hebben bedenkingen over het comfort, de kosten en het geluidsoverlast. Terwijl de woningcorporatie probeert zo veel mogelijk mensen aan te sluiten om de kosten per huishouden zo laag mogelijk te houden. Beiden zijn belangrijk. Hierdoor blijkt ook weer dat het geen moeilijke transitie is door de techniek maar juist door de mensen. Zij moeten zich aanpassen en dat vraagt tijd en begrip. Ik hoop dat ik dit kan versnellen en zo de mens mee kan krijgen naar een duurzame toekomst!

-Jill Rietbergen
versneller bij Talent voor Transitie