Intervisie bij TvT: verlangen, volharden en volbrengen

Eindelijk konden we weer persoonlijke ontmoetingen organiseren: de intervisies! Intervisies organiseren wij 4 keer per jaar in kleine groepen van 5-6 versnellers met een begeleider. Deze keer zijn we naar verschillende locaties uitgeweken om zo min mogelijk reisbewegingen te creëren. Zo kwamen we op drie locaties: Amsterdam, Utrecht en Den Haag.


Toen we elkaar sinds lange tijd zagen, hebben we eerst uitgebreid stil gestaan bij de afgelopen tijd. Af en toe vonden we het eenzaam, soms ontstressend, soms vermoeiend en ook leverde het verassende nieuwe manieren van werken op. Hierna was het tijd voor het programma van de intervisie.

Het doel van intervisie is om:
1.Uit te wisselen in welke projecten men werkt
2.Elkaar te helpen met een daaraan gerelateerde persoonlijke vraag

De projectuitwisseling hebben we gedaan middels Projectpitches. Tijdens de intervisie stonden twee versnellers tegenover elkaar waarbij de één vertelde over zijn project en de ander representeerde Eric Wiebes of Mona Keijzer. Versnellers hadden twee minuten voor hun pitch om een doorverwijzing te krijgen van de minister of staatssecretaris.

In het tweede deel van de intervisie stond de persoonlijke leervraag centraal. Hierbij hebben we aandacht besteed aan het komen tot de juiste vraag. Oftewel: het gaat om een wens waar je zelf iets in kunt betekenen en voor in actie kunt komen. Na het afpellen van de vragen, zijn versnellers uit elkaar gegaan in duo’s. Elk duo kreeg 20 minuten per persoon om het wiel van Verlangen, Volharden, Volbrengen te doorlopen. Dit wiel hebben Frank van der Weiden en ik speciaal gemaakt voor Talent voor Transitie. Wij baseerden ons op de Creatiespiraal van Marinus Knoope. De vragen in het wiel helpen om een verlangen concreet te maken en dusdanig te formuleren dat er acties aan kunnen worden verbonden om vervolgens de wens te volbrengen in de werkelijkheid. Zie ook de foto van het wiel.

Het waren inspirerende ontmoetingen met mooie inzichten en bovenal tof omdat we elkaar weer live konden zien!

– Fenneke van Vliet
Talentontwikkelaar bij TvT