Vol vertrouwen de zomer in!

We zijn trots. Wij zijn trots op onze versnellers die bij én met onze opdrachtgevers/partners impact maken en helpen de energietransitie te versnellen. En we zijn extra trots, omdat ze dat de afgelopen corona maanden ook hebben gedaan. Allemaal omgeschakeld naar thuiswerken en doorgegaan met werken aan duurzame energieprojecten. In deze nieuwsbrief lichten we er twee uit. Youri Nijsse heeft de afgelopen periode een integraal verduurzamingsplan gemaakt voor het vastgoed van Schiphol en zijn opdracht succesvol afgerond. Nellie-Anne Guijt organiseerde vanuit de provincie Zuid-Holland een webinar over haar onderzoek naar lokale warmte-initiatieven. En zo zijn er nog zo’n 40 versnellers bezig.

We gaan vol vertrouwen de zomer in!
Albert Bloem & Martin Eimers


Transitieversneller Nellie-Anne presenteert haar onderzoek naar lokale warmte-initiatieven tijdens webinar over Bodemenergie

Het gebruikersplatform Bodemenergie organiseerde haar eerste webinar in een reeks over de rol van bodemenergie in de verduurzaming van onze energievoorziening. In deze digitale kennissessie draaide het om de vraag hoe gemeenten bodemenergie een plek kunnen geven in de Transitievisie Warmte. 

De webinar van gebruikersplatform Bodemenergie was opgezet in samenwerking met gemeente Katwijk, om gemeenten en mensen in de sector rondom bodemenergie te informeren over de projecten rondom warmte, technische ontwikkelingen en beleid. Zij hebben Provincie Zuid-Holland benaderd om ook een rol te spelen bij deze webinar. Nellie-Anne gaf bij de webinar een presentatie over haar onderzoek naar lokale warmte-initiatieven. Haar bijdrage was enerzijds om vanuit de provincie zichtbaar te zijn en anderzijds ook omdat het onderwerp relevante input gaf rondom het thema transitievisie warmte. Je leest er hier meer over.

Nu praktisch elke gemeente met dit vraagstuk worstelt, is het belangrijk om te horen wat de mogelijkheden zijn.

Transitieversneller Youri over zijn bijdrage aan de verduurzaming van Schiphol

Om de luchtvaart te verduurzamen moet er niet alleen naar de vliegtuigen in de lucht gekeken worden, die in de toekomst de wereld op een duurzame manier verbinden. Ook de luchthavens zelf zetten sterk in op verduurzaming, waarbij Schiphol zichzelf als doel heeft gesteld om ‘s werelds duurzaamste luchthavens te opereren. Hiertoe heeft Schiphol zichzelf het ambitieuze doel gezet om voor 2030 het Schipholterrein emissieloos te maken.

Een belangrijk deel van deze emissiereductie zal bereikt moeten worden door het verduurzamen van de warmte- en koudevoorziening van de gebouwen op het terrein. Voor de verdere invulling van deze uitdaging is het niet alleen belangrijk te weten welke technologieën er beschikbaar zijn, of zullen zijn, maar ook hoe deze kunnen worden ingepast in het druk gebruikte Schipholterrein. In een complexe mix van gebouweigenaren, beheerpartijen, erfpachtconstructies en een portfolio van moeilijk te verduurzamen gebouwtypen is het zoeken naar gebiedsoplossingen voor warmte en koude maatwerk.

Om te kijken of grootschalige warmteopwekking mogelijk is, heb ik tijdens mijn opdracht gekeken naar de haalbaarheid van geothermie op het Schipholterrein. Een belangrijk deel van deze haalbaarheid wordt bepaald door de energievraag op het terrein. Om dit inzichtelijk te maken, heb ik een analyse gemaakt van de huidige vraag naar warmte en koude van alle gebouwen op het terrein.

Deze inzichten kunnen gebruikt worden om per ‘wijk’ op Schipholgebied te zoeken naar mogelijke oplossingsstrategieën. Voor mijn laatste project bij Schiphol beschrijf ik hoe een integraal gebiedsplan voor warmte-koude opgesteld kan worden voor de verschillende clusters op het Schipholterrein, vergelijkbaar met een Transitievisie Warmte. Met dit plan kan Schiphol haar duurzame ambities verder gaan operationaliseren, waarmee weer mooie stappen worden gezet richting een duurzame luchtvaart! – Youri Nijsse

Met vol vertrouwen de zomer in met de start van een nieuwe groep versnellers

We merken dat we het vertrouwen hebben van opdrachtgevers/partners. Ze zijn niet alleen blij met de waarde die de versnellers realiseren maar geven aan dat de versnellers ook net iets meer brengen in hun team en met durf en experimenteerkracht de projecten aanpakken. De afgelopen periode hebben we ook nieuwe opdrachten gekregen bij onder andere de Gasunie/WarmtelinQ en de VNG. Er is dus behoefte aan nieuwe versnellers. Daarom zijn we weer volop bezig met het aantrekken van onze 6.0 groep, waarvan het programma 1 oktober officieel begint. De eerste versnellers zijn al beschikbaar, dus als je behoefte hebt aan een impactvolle versneller, neem gerust contact op. Graag zelfs!

Laat je horen

We staan altijd open voor suggesties, vragen, ideeën, kandidaten en marktmogelijkheden. Mail naar martin.eimers@talentvoortransitie.nl of albert.bloem@talentvoortransitie.nl. Of bel ons op 085 130 75 30.