Energiekennisdag met als thema het milieubeleid

Afgelopen vrijdag organiseerde TvT weer een Energiekennisdag. Het thema was milieubeleid en de nieuwe omgevingswet. Ondanks dat het een virtuele bijeenkomst was, was de sfeer ontzettend goed en wisten de sprekers te boeien.


We begonnen de dag met een presentatie van Carel Dieperink, docent en onderzoeker aan de universiteit Utrecht. Hij gaf ons een spoedcursus milieubeleid.

Hierna plaatste Transitieversneller Amber de omgevingswet in de context van het Nederlandse kader van initiatieven en regelgeving. De energietransitie is de eerste grote test voor de omgevingswet.

In 2022 treedt de omgevingswet in werking. De introductie van deze wet is al een paar keer uitgesteld, maar ze zullen inmiddels wel een keer moeten. De wet bundelt zoals jullie hebben gezien wetgeving en regels voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. Daarmee vormt de wet de basis voor de samenhangende benadering van de fysieke leefomgeving. En wordt het makkelijk om te kunnen afwegen tussen het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving.

De nieuwe Omgevingswet biedt instrumentarium dat het Rijk, de provincies, waterschappen en gemeenten helpt bij besluitvorming over inpassen van duurzame energie in de ruimtelijke omgeving, via de instrumenten: Omgevingsvisie, programma en omgevingsplan. De omgevingsvisie is nog heel algemeen, en de plannen worden steeds wat specifieker. De omgevingsvisie is de strategische visie voor de lange termijn voor de gehele fysieke leefomgeving.

Na een lunchpauze en een muzikale energizer was het tijd voor Regina Koning, werkzaam bij VNG, om ons bij te praten over hoe VNG omgaat met de nieuwe omgevingswet en hoe zij dat samen met gemeenten wil implementeren. Zij vertelde dat domeinen binnen de energietransitie elkaar raken en overlappen.

We eindigden met een presentatie van Bert Pol van Tabula Rasa. Bert vertelde ons dat participatie van bijvoorbeeld inwoners een belangrijk onderdeel is van een goede communicatiestrategie. Hoe kun je inwoners het beste laten participeren? Bert licht een aantal kritieke factoren toe zoals: het onderwerp waarop de participatie betrekking heeft, weerstand; men vindt dat er iets afgepakt wordt, men gelooft de boodschap niet, men wil gewoon niet veranderen. Demografische variabelen zoals opleidingsniveau en woonplaats spelen ook een grote rol. Kortom, goed kijken naar de buurt, de voorgeschiedenis en het onderwerp van de bijeenkomst helpt bij een goede aanpak!