”Koppel de ontwikkelvraag van starters aan de hulpvraag van organisaties en creëer beweging in vastzittende processen.”

De energietransitie gaat veel werkgelegenheid opleveren, maar dan moeten we wel nú schakelen. Dat was een belangrijke conclusie van het rondetafelgesprek over energietransitie, dat plaatsvond bij Kiemt op het IKPW industrieterrein in Arnhem. Albert nam vanuit Talent voor Transitie deel aan dit rondetafelgesprek. Lees hierover meer.


Experimenteerkracht

Wij zetten graag de experimenteerkracht en onbevangenheid van jonge mensen in voor innovatie en de energietransitie. Net afgestudeerd, hebben ze nog geen last van bestaande paradigma’s. Niets staat voor ze vast, ze durven vragen te stellen. Dat werkt voor opdrachtgevers versnellend en verfrissend. Koppel dus de ontwikkelvraag van starters aan de hulpvraag van organisaties. Wij zien dat we daarmee beweging krijgen in vastzittende processen.

”We hebben een systeem waarin dat via vacatureteksten gaat en daar ligt het probleem. We denken in modellen die we de afgelopen 100 jaar hebben opgebouwd. Met hele standaard procedures.” – Albert Bloem

Aan het rondetafelgesprek schoven aan:  Luc KikkertJeroen HerremansRuben VlaanderRuud SchuurmanLokman Christien en Jaya Sicco Smit 

Sterke, zelfbewuste professionals

Als je mensen wilt hebben in je bedrijf, gaat het erom wat voor talent je precies nodig hebt; welke persoon past bij je innovatievraag, team en bedrijf. Wij leveren de juiste match hierin. Het is belangrijk om bij de instromers in kaart te brengen wat ze beweegt. Die instromer is op zoek naar impact en verandering in de maatschappij. Als het onderwijs daarop aansluit zetten we een grote stap. Koppel ze vervolgens aan duidelijke vragen van het bedrijfsleven, instellingen en overheden. Daarmee krijg je sterke, zelfbewuste professionals. 

Fenneke van Vliet, werkzaam als Talentontwikkelaar bij Talent voor Transitie

Wij zijn ervan overtuigd dat de energietransitie sneller moet en kan. Wij geloven dat getalenteerde en gemotiveerde jonge professionals de juiste bijdrage kunnen leveren aan de noodzakelijke versnelling.  

Lees verder in het blad Ondernemersbelangen over waarom wij geloven dat de energie van jonge talenten een belangrijke bijdrage kan leveren aan de energietransitie én de opdrachtgever bij het realiseren van de duurzaamheidsambities.