Het vermogen van de nieuwe generatie bij Provincie Zuid-Holland

Talent voor Transitie leidt een nieuwe generatie op om de energietransitie op een snelle en integrale manier aan te pakken. Lees hier de ervaringen van oud-trainee Nellie-Anne en huidig trainee Julia bij Provincie Zuid-Holland. Samen zetten zij zich in voor de energietransitie bij deze vooruitstrevende provincie.


Vacature energietransitie

Talent voor Transitie leidt een nieuwe generatie op om de energietransitie op een snelle en integrale manier aan te pakken.

Nellie-Anne Guijt (27 jaar) heeft het tweejarige open traineeship inmiddels afgerond en is aan het werk gegaan bij haar laatste opdrachtgever in het programma, namelijk provincie Zuid-Holland. Zij zit hier goed op haar plek en werkt aan drie diverse en actuele thema’s; ondersteuning van de glas- en tuinbouwsector, bestrijding van energiearmoede en bevordering van lokale energie-initiatieven. Het is een dynamische plek waar beslissingen worden genomen en waarvan de impact direct zichtbaar is in de samenleving. In haar huidige baan neemt ze haar eerdere ervaringen mee als stagiaire bij TenneT en TvT-trainee bij Vattenfall. Zo merkte Nellie-Anne in haar tijd bij TenneT dat de energietransitie naast technische ook sociale aspecten heeft, die net zo belangrijk zijn als techniek voor het succes van de transitie. Bij Vattenfall lag de nadruk meer op de commerciële aspecten, wat weer een ander perspectief van de energietransitie liet zien. Door op deze verschillende plekken een kijkje te nemen, is Nellie-Anne’s beeld van de energietransitie en de sector als geheel verbreed, wat haar helpt in haar huidige baan bij de provincie.

Julia aan het werk in een van de workshops van Talent voor Transitie

Julia Sialino (27 jaar) heeft recent haar master Innovation Sciences aan de Technische Universiteit Eindhoven afgerond met een onderzoek naar energiearmoede bij advies- en projectontwikkelingsbedrijf Odura. Via Odura kwam ze in aanraking met Talent voor Transitie, waar ze haar eerste opdracht nu uitvoert bij provincie Zuid-Holland. Daar maakt ze deel uit van het team Inclusieve Energietransitie en helpt ze met kennisdeling en stimulering van de integrale energietransitie richting gemeentes. Via een community of practice, waarin negen Zuid-Hollandse gemeentes vertegenwoordigd zijn, wordt aan het bestrijden van energiearmoede gewerkt. Julia zet hiervoor een online platform op en maakt een kosten-batenanalyse om de impact van het inzetten energiecoaches te kunnen meten. Julia wil graag mensen betrekken in de energietransitie die dit het hardst nodig hebben en die bijvoorbeeld niet eigenhandig energie coöperaties op kunnen zetten; ‘ik wil dat de energietransitie van en voor iedereen is.’

In twee jaar tijd doen trainees werkervaring op bij twee of drie verschillende organisaties die aan de energietransitie werken, zoals overheden, kennisinstellingen en bedrijven. Op deze manier leren trainees de gehele energieketen kennen. Tegelijkertijd volgen zij een ontwikkelingsprogramma, waarin wordt gewerkt aan professionele en persoonlijke ontwikkeling. In het ontwikkelprogramma wordt een masterclass Energietransitie gecombineerd met trainingen, workshops, sociale events en intervisies op het gebied van leiderschap, projectmanagement en communicatie. Daarnaast sluiten trainees het programma af met een impact-project waarin één lichting samenwerkt aan een creatieve opdracht die de energietransitie versnelt.

Trainee Nellie-Anne legt haar werk uit
Nellie-Anne vertelt tijdens een Energiecafe over haar werk bij de Provincie

Ontdekken, experimenteren en ontwikkelen staan centraal in het tweejarige open traineeship van Talent voor Transitie, waarin trainees worden klaargestoomd om de energietransitie te versnellen.

Ik wil dat de energietransitie van en voor iedereen is.’

Julia Sialino, trainee Talent voor Transitie bij de Provincie Zuid-Holland

Brede mogelijkheden via Talent voor Transitie

Nieuwe talenten willen zich graag breed ontwikkelen om zich goed in te kunnen zetten voor de grotere opgave in plaats van de eigen taak. Talent voor Transitie biedt hier veel mogelijkheden voor.

Tot nu toe hebben veertig TvT’ers het open traineeship succesvol afgerond en zijn uitgestroomd naar een baan. Nog eens veertig trainees doorlopen op dit moment het ontwikkeltraject en zijn gedetacheerd bij zo’n twintig verschillende werkgevers, waaronder energiebedrijven (Eneco, Vattenfall), netbeheerders (TenneT, Gasunie, Alliander), onderzoeksinstellingen (TNO) en overheden (Provincie Zuid-Holland). Er zijn inmiddels ook twee lichtingen met statushouders aan het werk, in samenwerking met The Refugee Talent Hub. Zij volgen een aangepaste versie van het tweejarig ontwikkeltraject en zijn werkzaam bij organisaties als Vattenfall, Arcadis en TenneT.