TvT onderzoekt publiek-private samenwerking voor Topsector Energie

TvT-er Rosalie heeft in de afgelopen maanden een onderzoek uitgevoerd naar de deelname van Hogescholen aan de PPS-toeslag van Topsector Energie. Een interessant onderzoek, waarin Rosalie zich heeft verdiept in de Topsector, de toeslagregeling en in welke Nederlandse hogescholen aan energieonderzoek doen. Het onderzoek resulteerde in een eindrapport vol aanbevelingen om de toeslagregeling te vergemakkelijken. Een mooie opstap naar haar nieuwe opdracht als operationeel coordinator voor systeem integratie en digitalisering bij de Topsector Energie.


Topsector Energie is de drijvende kracht achter innovaties die nodig zijn voor de transitie naar een betaalbaar, betrouwbaar en duurzaam energiesysteem. Een belangrijk instrument wat de Topsector gebruikt om publiek-private samenwerking te stimuleren en de kennisinfrastructuur te versterken is de PPS-toeslag. Deze toeslag van de Rijksoverheid levert subsidie op voor nieuwe publiek-private onderzoeksprojecten. Inhoudelijk is de Topsector betrokken bij onderwerpen als Urban Energy, Nieuw Gas, Energie & Industrie, Wind op Zee en Biobased Economy.
 
Rosalie heeft in de afgelopen maanden een onderzoek uitgevoerd naar de deelname van Hogescholen aan de PPS-toeslag van Topsector Energie. Een interessant onderzoek, waarin Rosalie zich heeft verdiept in de Topsector, de toeslagregeling en in welke Nederlandse hogescholen aan energieonderzoek doen.
 
“Het was eerst even goed zoeken welke hogescholen relevant zijn voor de Topsector Energie; waar de ene hogeschool al jarenlang goed vertegenwoordigd is in energieonderzoek, staat een andere hogeschool aan het begin en zijn ze zelf nog erg zoekende. Een goed moment om verder te praten met Topsector Energie.”
 
In haar onderzoek heeft Rosalie contact gelegd met een 19-tal hogescholen waar een inhoudelijke link te maken was op energiegebied. “Vervolgens heb ik gesproken met lectoren en subsidieadviseurs om in beeld te krijgen wat er allemaal gebeurt qua energieonderzoek en te peilen of PPS-toeslag al bekend was. Dit wisselde erg per hogeschool; een aantal hogescholen heb ik kunnen introduceren met de regeling, terwijl ik ook veel ervaringen heb kunnen meenemen.”
 
Het onderzoek resulteerde in een eindrapport vol aanbevelingen om de toeslagregeling te vergemakkelijken voor de gebruiker. Opdrachtgever Ann Noë van Topsector Energie is tevreden met het resultaat; “Het is een mooi en compleet overzicht. We gaan aan de slag met de aanbevelingen.”

Rosalie Braakman

Rosalie zet haar werk bij de Topsector Energie voort met een nieuwe opdracht als operationeel coordinator bij TKI Systeemintegratie en TKI Digitalisering.