14 februari 15:00 – 16:30: WEBINAR SLIMME OPLOSSINGEN VOOR GROTERE INSTROOM EN DOORSTROOM

De energietransitie heeft een grote impact op de arbeidsmarkt. Enerzijds zien we positieve effecten op de werkgelegenheid, maar aan de andere kant moeten er wel voldoende vakmensen zijn die het werk kunnen uitvoeren. Parallel aan de energietransitie is daarom een transitie nodig op de arbeidsmarkt. Om dieper op in te gaan op arbeidsmarktvraagstukken in de energiesector organiseren NVDE en Talent voor Transitie een reeks bijeenkomsten. U kunt zich hier aanmelden.

De snel veranderende arbeidsmarkt vraagt om nieuwe vormen van werving en selectie. Oude banen verdwijnen, nieuwe banen worden gecreëerd in de energietransitie. In de vorige webinars hebben we gekeken naar de bedrijfsmatige kant, met praktijkvoorbeelden van o.a. Vattenfall en Stedin. In dit webinar gaan we kijken hoe een data gedreven aanpak op de arbeidsmarkt kan bijdragen aan het vergroten van de instroom en doorstroom van werknemers.

Centerdata heeft in opdracht van de Topsector Energie een methodiek ontwikkeld die het mogelijk maakt om vergelijkingen te maken tussen verschillende vaardigheden. Deze methodiek biedt een andere kijk op het invullen van vacatures, zo helpt dit het probleem van veranderende omstandigheden en een onevenwichtige arbeidsmarkt. Enerzijds door overschotten en anderzijds tekorten op een natuurlijke manier dusdanig op te lossen dat werknemers hun vaardigheden (mogelijk na wat extra training) in alternatieve banen kunnen gebruiken. Onder begeleiding van Berenschot gaat de methodiek nu in de markt getest worden.

Sprekers

Marcia den Uijl is Senior Data Scientist en plaatsvervangend hoofd afdeling Beleidsonderzoek & Analyse bij Centerdata. Vanuit deze rol is zij betrokken bij de ontwikkeling van de tool.
Rob de Jeu is adviseur energietransitie bij Berenschot. Vanuit deze rol werkte hij mee aan de opzet van de tool. In het eerste kwartaal van 2022 wordt het prototype getest onder een brede groep potentiële gebruikers.