Veel animo voor big data aanpak in arbeidsmarktvernieuwing

Op 14 februari 2022 organiseerde de NVDE in samenwerking met Talent voor Transitie het webinar ’Slimme oplossingen voor grotere instroom en doorstroom’. Een actueel thema, dat bleek ook uit het grote aantal deelnemers, vooral uit het bedrijfsleven en onderwijs. Bij het digitale publiek was de interesse in de door Centerdata ontwikkelde matchingstool groot, een teken dat de krapte op de arbeidsmarkt vraagt om nieuwe werkwijzen

Big data over arbeidsmarkt inzichtelijk gemaakt

Marcia den Uijl van het Tilburgse onderzoeksinstituut Centerdata presenteerde de methodiek van het instrument dat voor de Topsector Energie is ontwikkeld. Marcia nam de deelnemers mee langs de verschillende bronnen die aan het instrument ten grondslag liggen en hoe deze vertaald zijn in een enorme matrix van data. Centerdata heeft veel ervaring om big-data om te zetten naar beleidsinformatie, dat bleek ook in deze presentatie. Aan de hand van een paar duidelijke voorbeelden werden de zogenaamde transitiepaden inzichtelijk, simpel gezegd een overzicht van een breed scala aan aspecten die een overstap mogelijk maakt. Deze demonstratie gaf ook een goed beeld van de gebruiksvriendelijkheid van de tool. 

De krapte op de arbeidsmarkt vraagt om nieuwe werkwijzen

Albert Bloem, host van de TvT NVDE arbeidsmarktwebinars

Opschalen naar een landelijk platform

De tool wordt op dit moment door Berenschot en Centerdata doorontwikkeld. “Het doel van de volgende fase is om te komen tot een gedragen instrument waarmee transitiemogelijkheden en eventueel benodigde re-skilling inzichtelijk gemaakt kunnen worden”, aldus consultant Rob de Jeu van Berenschot. 

Naast het verder testen van de gebruiksvriendelijkheid- en gebruikersbehoefte gaat Berenschot een routekaart ontwikkelen voor de verschillende gebruikersgroepen. Vanuit de deelnemers was er veel interesse in de opschaling, dit komt goed uit, de ambitie is er om de tool landelijk uit te rollen. Berenschot gaat een grote groep betrokkenen benaderen om mee te denken over de praktische invulling van hun arbeidsmarktvragen.

Aansluiten op behoefte

Met dit webinar is de volgende fase in de ontwikkeling van de tool ingezet, vanuit de deelnemers kwam veel input om extra initiatieven toe te voegen, zodat binnen de publiek-private samenwerkingen er vanuit een goede analyse maatwerk geleverd kan worden voor opleidingen van zij-instromers. Ook wordt het gezien als een kans om nieuwe doelgroepen aan te spreken, zoals vluchtelingen.

Talent voor Transitie staat voor vernieuwing

Dit webinar is een van de serie webinars die Talent voor Transitie in samenwerking met NVDE organiseert. Hiermee wordt er aandacht gegeven aan de kansen die vernieuwing op de arbeidsmarkt biedt.