Energie en digitalisering kunnen niet zonder elkaar

Dat Nederland ambitieuze doelstellingen heeft gesteld voor een toekomst met hernieuwbare energie is helder. Om volledig over te stappen op hernieuwbare energie is veel informatie nodig. Het verzamelen, analyseren en duiden van al deze beschikbare data is daarbij cruciaal. Data die vaak ongestructureerd zijn, maar wél de basis vormen van de bedrijfsvoering. Vragen die spelen zijn dan ook: Waar begin je? Hoe pak je het aan? En vooral: wie zet je daarvoor in?  In deze mini-serie vragen we startende energieprofessionals naar hun visie op data en de energietransitie.


Het blijft mensenwerk

Hoewel het steeds duidelijker wordt hoe belangrijk energie is in ons dagelijks leven en hoe afhankelijk we ervan zijn, betekent dit niet automatisch dat iedereen ‘meedoet’ of mee kan doen in het energiesysteem van de toekomst. Rosalie Braakman (28 jaar), is TvT-er sinds oktober 2021 en werkt als Projectcoördinator bij Topsector Energie. ‘Ja, we hebben technische oplossingen nodig om van fossiel naar duurzaam te gaan. Maar, het blijft mensenwerk: we hebben goede mensen en organisatiekracht nodig om de klimaat- en duurzaamheidsdoelen te halen. En de daarbij horende doelen op het gebied van (cyber)veiligheid, eerlijkheid, betaalbaarheid en betrouwbaarheid van het energiesysteem te waarborgen. Zoals de Digitaliseringsagenda van Programma Digitalisering beschrijft, kunnen energie en digitalisering niet meer zonder elkaar. Digitalisering en uitwisseling van data zijn nodig om het gedecentraliseerde en gedistribueerde energiesysteem – met daarin veel meer spelers en meer hernieuwbare energiebronnen – goed op elkaar aan te laten sluiten. Daarbij is het belangrijk om te kijken wat voor data we nodig hebben, met wie dit gedeeld wordt en met welk doel. Oftewel, een data governance structuur is nodig waarin zowel aandacht is voor publieke waarden, denk aan privacy en (cyber)veiligheid, als de manier waarop data-uitwisseling kan bijdragen aan het versnellen van de energietransitie.’

Naast technische oplossingen hebben vooral goede mensen en organisatiekracht nodig om de klimaat- en duurzaamheidsdoelen te halen.”

Rosalie – projectcoördinator Topsector energie

Rosalie heeft een achtergrond in Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie (BSc, Radboud Universiteit Nijmegen) en Environment and Society Studies (MSc, Radboud Universiteit Nijmegen). Zij wil zich graag inzetten voor een duurzamere wereld en haar plek daarin vinden, daarom is zij begonnen als trainee bij Talent voor Transitie. Binnen Topsector Energie werkt zij als projectcoördinator voor het ‘Programma Digitalisering’ en het ‘Programma Systeemintegratie’. Topsector Energie brengt overheden, bedrijfsleven en kennisinstellingen samen om via onderzoek en innovatie het energiesysteem van de toekomst vorm te geven. De rol van Rosalie hierin is heel divers. ‘Ik ondersteun inhoudelijk bij het uitzetten en begeleiden van innovatieprojecten, onder andere op gebied van data governance, maar houd mij ook bezig met de coördinatie en de communicatie van beide programma’s.’

Kijk naar minder voor de hand liggende oplossingen

Veel projecten worstelen met het vinden van goede en ervaren mensen die het verschil maken in de energietransitie. Albert Bloem, oprichter van Talent voor Transitie (TvT): Bij TvT gaan we voor de minder voor de hand liggende optie: niet de senior, maar de startende (data)professional wordt ingezet. Die denkt, doet, communiceert én handelt anders dan je tot nu toe gewend bent’. TvT-ers komen van het HBO, de universiteit of zijn al ervaren in de energiewereld en vormen een diverse community van zo’n 100 gedreven professionals. Allemaal willen zij impact maken en hun innovatieve ideeën over de energietransitie vormgeven.

Bron: Euroforum