Betrouwbare data als basis voor nieuwe energie

Dat Nederland ambitieuze doelstellingen heeft gesteld voor een toekomst met hernieuwbare energie is helder. Om volledig over te stappen op hernieuwbare energie is veel informatie nodig. Het verzamelen, analyseren en duiden van al deze beschikbare data is daarbij cruciaal. Data die vaak ongestructureerd zijn, maar wél de basis vormen van de bedrijfsvoering. Vragen die spelen zijn dan ook: Waar begin je? Hoe pak je het aan? En vooral: wie zet je daarvoor in?  In deze mini-serie vragen we startende energieprofessionals naar hun visie op data en de energietransitie.


Koppelen van data, ketens en energiebronnen

Luc Okkerman (38 jaar) is TvT-er geweest van 2020 tot 2022 waar hij in commerciële rollen heeft gewerkt bij Gasunie en Vattenfall. Hij is onlangs gestart bij Shell. ‘De energietransitie zorgt voor veel nieuwe interacties binnen het energiesysteem. De duurzame toekomst en de terugverdienmogelijkheden van nieuwe projecten zijn hierdoor minder goed te voorspellen. Daarbij moeten de investeringsbeslissingen voor (nieuwe) duurzame projecten nú worden gemaakt. Om risico af te dekken en een positief besluit te maken heb je contracten nodig. Maar hoe bepaal je het tarief voor de producten of service die je kan aanbieden door het nieuwe project? Ik houd mij bezig met het ontwikkelen en de groei van duurzame producten en de verkoop daarvan aan grote industriële en commerciële klanten. Voor mijn werk is het cruciaal om de koppelingen tussen energiebronnen, waardeketens en regulering binnen de energiemarkt te snappen. Hierbij is betrouwbare data absoluut de basis voor het maken van een realistische inschatting.’ 

Luc heeft een achtergrond in Natuurwetenschappen en Innovatiemanagement (Bsc, Universiteit Utrecht) en Management of Technology (MSc, TU Delft). In de twee jaar dat hij werkte bij TvT hield hij zich bij Vattenfall bezig met de in- en verkoop van duurzame elektriciteit uit windparken. Daarna heeft hij via TvT bij Gasunie gewerkt aan het waterstofopslag-project HyStock. ‘Als we dan toch bezig zijn met de grote verbouwing van ons energiesysteem, kunnen we er naar mijn idee ook meteen voor zorgen dat de verschillende ICT-systemen beter met elkaar kunnen communiceren. Én dat de basisdata vrij beschikbaar worden gemaakt. Denk aan het opwekken van duurzame energie, de energieprijzen, data over het verbruik van energie, et cetera. Bedrijven delen deze data niet graag, want daar zit waarde in. Dit veranderen vergt samenwerking dat de belangen van een bedrijf overstijgt. Interessante materie waar ik mij graag mee bezig houd.’

Het vinden van goede professionals

Veel projecten worstelen met het vinden van goede en ervaren mensen die het verschil maken in de energietransitie. Albert Bloem, Oprichter van Talent voor Transitie (TvT): Bij TvT gaan we voor de minder voor de hand liggende optie: niet de senior, maar de startende (data)professional wordt ingezet. Die denkt, doet, communiceert én handelt anders dan je tot nu toe gewend bent’. TvT-ers komen van het HBO, de universiteit of zijn al ervaren in de energiewereld en vormen een diverse community van zo’n 100 gedreven professionals. Allemaal willen zij impact maken en hun innovatieve ideeën over de energietransitie vormgeven.

Bron: Euroforum