TvT-er Koen Maassen nieuwe voorzitter KEK

Koen Maassen is de nieuwe voorzitter van de KEK. Als voorzitter wil hij zich gaan richten op het verbinden van de verschillende sectoren en de uitwisseling van kennis te stimuleren. Naast zijn positie als voorzitter, is Koen ook TvT’er, dus toen we hem vroegen voor een kort interview, zei hij enthousiast ja!


KEK presenteerd nieuwe voorzitter Koen

Maatschappelijk betrokken

Koen is 30 jaar en woon in Nijmegen. Tijdens zijn studie was hij al geïnteresseerd in duurzaamheid. “Ik heb een master Business Administration (Bedrijfskunde) aan de Radboud Universiteit in Nijmegen afgerond. Daar heb ik mij onder andere verdiept in vakken over duurzame bedrijfsmodellen, circulaire economie en verandermanagement. Mijn interesse voor energietransitie en duurzaamheid heeft zich hier ontwikkeld. Ik werk sinds juni 2021 voor Talent voor Transitie (lichting 8.0). Ik ben hier in eerste instantie bij Combi-SION (Alliander) aan de slag gegaan met procesverbeteringen. Na deze eerste opdracht, kwam ik terecht bij Vattenfall als Project Coördinator in verschillende projecten voor duurzame warmte, momenteel ben ik in de afrondende fase van deze opdracht.

“Wat ik snel merkte was dat ik ook naast mijn werk meer maatschappelijk actief wilde worden op het gebied van energie en klimaat, daarom melde ik mij in 2020 aan als ambassadeur van KEK.” Koen werd onderdeel in een projectteam dat onderzocht of young professionals interesse hadden om actief te worden in het bestuur van een energiecoöperatie. De Klimaat en Energie Koepel (KEK) is in 2018 opgericht om young professionals meer inspraak te geven in de invulling van de Klimaatakkoorden (van Parijs, het nationale Klimaatakkoord van 2019 en toekomstige akkoorden). De sectorteams van KEK zijn gelijk aan de sectortafels die voortgekomen zijn uit het nationale Klimaatakkoord (2019), maar toch gaat KEK als organisatie ook steeds meer haar eigen weg; het sectorteam Elektriciteit vond de benaming Energiesysteem passender, daarnaast zijn de teams Circulaire Economie en Groene Investeringen in opkomst. In de sectorteams zitten young professionals uit de (semi-) publieke en private bedrijven van die sector; in de groepen wordt dan ook goed gediscussieerd over de actualiteit en komen nieuwe samenwerkingen snel tot stand. Uitgangspunt is dit vanuit de inhoud te doen. Mede hierdoor kan KEK een geluid vanuit young professionals laten horen wat vanuit de sectoren komt, niet vanuit één persoon of organisatie.

Het cross sectorale aspect maakt KEK een bijzondere club, er wordt veel kennis in de breedte uitgewisseld.

Koen Maassen, Voorzitter van KEK

Koen, nieuwe voorzitter KEK

Veranderen door samen te werken

Een klein jaar later kwam de vacature voor Bestuurslid Partnerschappen voorbij, na een jaar als algemeen ambassadeur binnen de KEK actief te zijn geweest, was Koen ready voor een nieuwe positie, dit sloot perfect aan bij hem. “Het cross sectorale aspect maakt KEK een bijzondere club, er wordt veel kennis in de breedte uitgewisseld en er worden allerlei events, workshops en lezingen georganiseerd. Dit gebeurt allemaal vrijwillig en met de motivatie om iets beter te maken.” Het team Partnerschappen is verantwoordelijk voor partnerschappen met organisaties om elkaar te versterken en zo verduurzaming te stimuleren in verschillende samenwerkingsvormen. Tijdens zijn bestuursperiode is onder andere de samenwerking met Tata Steel tot stand gekomen. “ik vind het bijzonder dat wij met een partij als Tata Steel samenwerken en young professionals een rol geven in de verduurzaming.”

“We zijn met het nieuwe bestuur druk bezig met de plannen voor 2023, en er liggen een aantal mooie kansen. Bijvoorbeeld meer kennisuitwisseling binnen en tussen sectorteams stimuleren. De breedte van het netwerk kan ervoor zorgen dat je de energie-/klimaattransitie vanuit andere perspectieven te zien krijgt. Daarnaast zou het mooi zijn als we aan alle sectortafels van het Klimaatakkoord als volwaardig partner worden gezien. Tot slot merk ik dat steeds meer bedrijven ons juist weten te vinden voor nieuwe samenwerkingen, ik heb er vertrouwen in dat er komend jaar mooie nieuwe partnerschappen ontstaan om samen invulling te geven aan de transitie.”

TvT werkt samen met KEK

Talent voor Transitie is een partner van de KEK, samen zijn we aan het onderzoeken wat jongeren motiveert om in de energiesector te werken. Er loopt momenteel een enquête vanuit het sectorteam Arbeidsmarkt & Scholing, waarvan we op 8 december de resultaten presenteren tijdens een webinar van de NVDE.

Als mensen nieuwsgierig zijn geworden en ook actief willen worden, kijk vooral eens op de website (www.klimaatenergiekoepel.nl) en bij interesse kan je je aanmelden als ambassadeur. Wij wensen Koen veel succes in zijn nieuwe positie.