Follow the Money bij eerste energiecafé 2023

Op donderdag 23 maart vond het eerste energiecafé van 2023 plaats, georganiseerd door en voor TvT’ers. Het was een gezellige en informatieve avond met als thema het financiële systeem. De gastspreker van de avond was Martijn Jeroen van der Linden, professor New Finance aan de Haagse Hogeschool en columist voor Follow the Money.

Van der Linden nam de aanwezige TvT’ers mee in een discussie over de ongelijke verdelingen in het financiële systeem en de raakvlakken met de energietransitie. De spreker legde uit hoe het huidige geldsysteem werkt en hoe dit kan leiden tot economische instabiliteit en ongelijke verdeling van rijkdom. Hij gaf voorbeelden van hoe geldcreatie door commerciële banken macht geeft aan de financiële sector en hoe dit de transitie naar duurzame energie kan belemmeren.

Het was een interessante discussie waarin de aanwezige TvT’ers betrokken werden en diverse vragen stelden aan Van der Linden. Er werd ook gesproken over mogelijke oplossingen en alternatieven voor het huidige financiële systeem, zoals de introductie van complementaire valuta en de rol van de centrale bank bij geldcreatie. Er werd opgemerkt dat het huidige financiële systeem vaak het fossiele energiesysteem in stand houdt, bijvoorbeeld door de financiering van grote olie- en gasbedrijven met goedkope leningen. Dit belemmert de transitie naar duurzame energie.

Een ander onderwerp dat tijdens de discussie naar voren kwam, was de moeilijkheid voor duurzame oplossingen en nieuwe bedrijven om financiering te krijgen vanuit het huidige financiële systeem. Omdat veel duurzame oplossingen en nieuwe bedrijven nog geen stabiel financieel verleden hebben, kan het voor hen moeilijk zijn om financiering te krijgen bij traditionele financiële instellingen. Dit kan een remmende factor zijn voor de energietransitie.

Het was geslaagde avond waarin TvT’ers niet alleen meer leerden over het financiële systeem, maar ook over de raakvlakken met de energietransitie. Het energiecafé bood de mogelijkheid om nieuwe inzichten te krijgen en te discussiëren over de transitie naar een duurzame toekomst onder genot van een drankje en een lekkere maaltijd.