Projecten

De emissieloze bouwplaats kan vandaag nog

TvT’ster Rebecca Dowling heeft meegewerkt aan de publicatie “De emissieloze bouwplaats kan vandaag”. Een breed overzicht van best practices om bouwplaatsen schoner en duurzamer te krijgen. Lees hieronder meer over haar ervaring en download het rapport.

Elektrificatie speelt een belangrijke rol in de energietransitie van fossiele brandstoffen naar duurzame energie. Eén van de sectoren die hard op weg is met de elektrificatie is de bouwsector. Diesel generatoren zorgen namelijk voor allerlei narigheid, zoals de uitstoot van broeikasgassen, geluidsoverlast voor de omgeving en nadelige gezondheidseffecten voor het personeel. Daarnaast geeft de stikstof crisis veel partijen in de bouwsector het laatste duwtje in de rug om versneld te werken aan verduurzaming van het machinepark.

Sinds begin februari werk ik via Talent voor Transitie als Project Engineer bij Vattenfall Power Solutions, een team dat onder leiding van Boudewijn Tjeertes elektrificatie projecten opzet op het gebied van zwaar transport en de industrie. Zodoende ben ik ook aangesloten bij elektrischbouwen.nu, een samenwerking van Vattenfall, Skoon, Storm Sales Solutions en Talent voor Transitie. In een serie van 3 rapporten brengen we in kaart wat er op het gebied van elektrisch bouwen op dit moment al mogelijk is.

Met mijn technische kennis en af en toe een frisse kijk heb ik bijgedragen aan de totstandkoming van het eerste rapport. Het is mooi om te mee te maken dat verschillende marktpartijen samenwerken in een gelegenheidscoalitie om hun kennis, netwerk en ervaring te bundelen om zo verandering in gang te zetten. Er zijn namelijk al veel concrete oplossingen beschikbaar, zoals het inzetten van mobiele batterijen om bouwprojecten van schone energie te voorzien. Praktijkvoorbeelden in de rapporten laten zien dat elektrisch bouwen mogelijk en voordelig is.

Over Elektrischbouwen.nu

www.elektrischbouwen.nu is een een team van marktpartijen en een heel brede achterban, bij elkaar gekomen omdat ze merkten dat de actualiteit en innovatie nog veel sneller gaan dan men vanachter de tekentafel of (thuis)werkplek had kunnen bedenken.

Het eerste deel ‘Netbeheerders’ richt zich op een aantal ‘best practices’, om vanuit de praktijk te leren hoe de vraag naar elektrificatie op de bouwplaats goed ingepast kan worden in de huidige of toekomstige bedrijfsvoering.Het tweede deel (gereed in juni 2021) gaat zich op materieeldiensten en verhuurbedrijven richten. In het derde deel wordt ingegaan op de veranderende rol van de overheid waarbij ingegaan zal worden op verschillende transitiepaden binnen de (sub)-overheden.

Download het rapport

Mocht je interesse zijn gewekt, ga dan snel naar www.elektrischbouwen.nu en download het rapport door je gegevens achter te laten.

De emissieloze bouwplaats kan vandaag nog

TvT’ster Rebecca Dowling heeft meegewerkt aan de publicatie “De emissieloze bouwplaats kan vandaag”. Een breed overzicht van best practices om bouwplaatsen schoner en duurzamer te krijgen. Lees hieronder meer over haar ervaring en download het rapport. Elektrificatie speelt een belangrijke...