Projecten

Laura’s onverklaarbare nieuwsgierigheid naar offshore wind

Nederland blinkt uit in offshore wind. Dat ondervond Laura tijdens haar stage voor haar master bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Haar scriptie ging over de Nederlandse offshore windsector als exportproduct. Ook al heeft ze geen technische achtergrond, de offshore windindustrie fascineert haar; ze heeft een onverklaarbare nieuwsgierigheid naar wind op zee. Laura vertelt er meer over in haar blog hieronder.

Laura Jansen Talent voor Transitie

Een jaar geleden kwam ik bij Talent voor Transitie en een maandje later begon ik bij TKI Wind op Zee. Mijn takenpakket bestaat uit drie hoofdonderdelen. De eerste is de coördinatie  van een  subsidieregeling. Ik moet bepaalde procedures volgen, maar gelukkig is er ook ruimte voor verbetering en vooral voor versnelling van het proces. Daar heb ik mijn bijdrage aan kunnen leveren. Daarnaast draag ik bij aan de communicatie van TKI Wind op Zee met onder meer de nieuwsbrief, LinkedIn en de website. Ten slotte de extra uren zetten we in voor wat op dat moment nodig is. Nu ben ik bijvoorbeeld bezig met de organisatie van een reeks live-webinars.

Ik neem als transitieversneller veel flexibiliteit mee om nieuwe ontwikkelingen te ondersteunen

In het team heeft iedereen zijn eigen verantwoordelijkheden en werkzaamheden. Ik neem als transitieversneller veel flexibiliteit mee om nieuwe ontwikkelingen te ondersteunen. Maar ook door het stellen van vragen maakt een versneller verschil. Een mooi voorbeeld bij TKI Wind op Zee was de Matchmaking Day. Het verbinden van partijen is een kernonderdeel van TKI, bijvoorbeeld van een kennisinstelling  met een bedrijf met testfaciliteiten. Aan deze  zogenoemde matchmaking werd vooral op die ene dag aandacht besteed . “Waarom maar op een dag?” vroeg ik me af. “Er is toch het hele jaar behoefte aan het verbinden van partijen.” Na een brainstorm met collega’s hebben we een item aan de website toegevoegd waardoor partijen elkaar nu doorlopend kunnen vinden.

Ik heb het erg naar mijn zin bij TKI Wind op Zee. Door mijn fascinatie voor de offshore windindustrie, weet ik nu al dat ik een volgende opdracht daarin verder wil.