Projecten

Soe: Ontwikkelingen binnen energietransitie goed op elkaar laten aansluiten 

Afgelopen juni startte Soe van Dijk bij haar tweede opdracht als operationeel coördinator bij Topsector Energie: de drijvende kracht achter innovaties voor de energietransitie.

Als operationeel coördinator ondersteunt Soe bij de uitvoering van twee programma’s: Systeemintegratie en Digitalisering. Beide zijn zogenaamde “doorsnijdende thema’s”, waardoor Soe in aanraking komt met verschillende programmalijnen binnen Topsector Energie. “Ik leer om de energietransitie te benaderen vanuit een systeemperspectief: hoe kunnen de vele innovaties binnen de industrie, gebouwde omgeving en wind op zee bij elkaar komen in één (digitaal) energiesysteem?”

Soe behaalde een dubbele master internationale politieke economie in Londen en Moskou, waarvoor ze een scriptie schreef over de ontwikkeling van de windindustrie in Rusland. Ze kwam terug omdat ze besefte dat ze in Nederland veel meer en sneller kan bijdragen aan de energietransitie. “Wat me trekt is het tempo; er gebeurt zoveel en er worden ontzettend veel verschillende technieken uitgevonden en uitgeprobeerd. Spannend welke relevant zullen blijken. Wat dat betreft val ik bij Topsector Energie met mijn neus in de boter”.

De vele onderwerpen die aan bod komen zijn tegelijkertijd ook een uitdaging. “Tijdens mijn studie wilde ik altijd alles tot in detail uitzoeken, maar wanneer je zoveel verschillende onderwerpen in je portefeuille hebt kun je niet alles weten. Daarom focus ik vooral op de hoofdlijnen. Dat geeft ook rust.”  

Naast organisatorische taken zoals de programmaplanning en begroting, ondersteunt Soe bij workshops en verkenningen voor nieuwe opdrachten en subsidies. Zo onderzoekt ze bijvoorbeeld of er innovaties nodig zijn om de ruimtelijke effecten van het toekomstige energiesysteem beter te kunnen meenemen in besluitvorming. “Omdat er bij systeemvraagstukken vaak geen bestaande consortia zijn, moeten we partijen uit verschillende domeinen zien te vinden en proactief bij elkaar brengen. Zo’n voortraject kost relatief veel tijd, maar helpt ook bij het identificeren van de juiste kennisvragen.”   

Als trainee is Topsector Energie een waardevolle plek: ‘’Het is een onwijs interessante organisatie omdat er zoveel partijen bij betrokken zijn met elk hun eigen belangen.’’ Soe onderhoudt contacten bij het Ministerie van EZK, RvO, NWO, marktpartijen en kennisinstellingen. “Ik benader gelukkig gemakkelijk nieuwe mensen en haal ook energie uit dit soort gesprekken. De sociale kant en afwisseling van de rol passen goed bij mij.”   

Soe event1

Daarnaast heeft Soe de opdracht gekregen om internationale samenwerking op het gebied van systeemintegratie met Duitse en Amerikaanse partijen te verkennen. “Ik ben erg blij met deze match, want zo kan ik mijn internationale achtergrond inzetten en wat ik leer in het ontwikkelprogramma [van Talent voor Transitie red.] komt hierbij goed van pas.”  

Inmiddels is Soe over de helft van het ontwikkelprogramma, wat ze omschrijft als “een fijne combinatie tussen persoonlijke begeleiding, inhoudelijke kennis en professionele ontwikkeling, die we direct kunnen toepassen binnen de opdrachten.” Het komende jaar staat in het teken van het Impact Project dat ze met haar medetrainees zal opzetten. “Ik vind het knap om te zien hoe iedereen van onze groep zich open en kwetsbaar durft op te stellen, en hierdoor veel is gegroeid in relatief korte periode. Het is een fijne groep en ik kijk er onwijs naar uit om samen iets nieuws te creëren waarmee we straks ons traineeship op bijzondere manier kunnen afsluiten.”  

Vorig jaar spraken we Soe ook over haar eerste opdracht als Transitieversneller bij de Alliantie: dat verhaal lees je hier.