Projecten

Soe over klimaatadaptatie bij Woningcorporatie de Alliantie

Afgelopen september ben ik als transitieversneller gestart bij de Alliantie. Binnen het kernteam duurzaamheid werk ik aan het implementeren van het strategisch klimaatadaptatiebeleid. In deze blog vertel ik je meer over mijn opdracht!

Door klimaatverandering staan woningcorporaties voor de opgave hun vastgoed klimaatbestendig te maken. Het is daarbij van belang om te weten waar de risicogebieden liggen en in welke mate een woning of complex gevaar loopt. Met behulp van GIS-data en kaarten, verzameld via tal van openbare databases, maak ik de risicogebieden voor wateroverlast, hittestress en droogte inzichtelijk. Het kritisch kijken naar de indicatoren en het verhaal erachter is daarbij van groot belang. Vervolgens werk ik toe naar een menukaart met oplossingsrichtingen; concrete maatregelen die bij bestaande bouw en nieuwbouw kunnen worden toegepast.

Door verbindingen te leggen met verschillende afdelingen en hun in een vroeg stadium bij de implementatie te betrekken, werk ik in dit project echt toe naar de eindgebruiker. Ook zorg ik voor aansluiting bij de praktijk door goed te luisteren naar de huidige behoeften en ervaringen rond klimaatadaptatie. Wat me het meest trekt aan de opdracht is de tastbaarheid van het probleem; denk maar aan hoe heet het thuis wordt tijdens een hittegolf. Maar ook de oplossingen kunnen heel concreet zijn, bijvoorbeeld het loskoppelen van je regenpijp om het riool te ontlasten bij extreme regen! – Soe van Dijk